• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Français

Revista Contribuții Botanice și Index Seminum

Contribuții Botanice

Seria nouă a revistei Contribuții Botanice, apărută în anul 1958, este o continuare a celor două publicaţii: Contribuţiuni botanice din Cluj, respectiv, Buletinul de Informaţii al Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj, apărute înca de la începuturile funcţionării grădinii, în 1921.

În prezent, comitetul editorial este format din specialişti români şi străini care acoperă toate domeniile de interes ale revistei. Publicarea articolelor în limbi de circulaţie internaţională (începând cu numărul 2 al volumului din anul 1997-1998), a determinat un număr tot mai mare de autori din străinătate să publice în paginile revistei.

Catalogul de semințe (Index Seminum)

Reprezintă publicaţia pe baza căreia se realizează, an de an, schimbul de material vegetal cu celelalte grădini botanice. Realizarea schimburilor se face cu respectarea Convenţiei privind Diversitatea Biologică (Rio de Janeiro, 1992) şi a altor acorduri internaționale.

Scopul acestui schimb este, în principal, îmbogăţirea colecţiilor grădinii, dar materialul poate fi folosit şi în scopuri ştiinţifice pentru diverse studii şi cercetări.

Lista de specii enumerate în catalog cuprinde atât material vegetal (seminţe sau plante vii) colectat din colecţiile grădinii botanice, cât şi din flora spontană, din diverse localități din ţară.

Catalogul de semințe a apărut neîntrerupt, an de an, încă de la înfiinţarea grădinii botanice. În prezent acesta este distribuit la peste 500 de grădini botanice din numeroase țări, de pe toate continentele. La rândul ei, grădina botanică primeşte cataloagele de seminţe ale grădinilor partenere.

Arhiva cataloagelor de semințe (din 2019) se poate descărca de aici:

Curățarea semințelor în coveți de lemn