• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Français

Misiunea noastră

Încă de la înființare, grădina botanică clujeană și-a definit clar menirea, urmând să fie o instituție în măsură cât mai largă în serviciul științei, învățământului și al culturii generale” (Alexandru Borza, director 1919-1947). Cele trei deziderate (cercetare, învățământ, educație) constituie și astăzi pilonii pe care își fondează activitatea oricare grădină botanică academică.

Principala noastră misiune științifică este de a înțelege și de a documenta diversitatea plantelor și a utilizărilor acestora, aducând expertiza necesară în acțiunile de conservare a biodiversității. Astfel, Grădina Botanică A. Borza s-a constituit de-a lungul timpului într-un important pol, atât național cât și internațional, de cunoaștere în domeniul plantelor.

Excursia organizată în cadrul Simpozionului Internațional de la Cluj-Napoca (mai 2014)

Colecțiile de plante vii, herbarul, colecția de semințe, dar și publicațiile științifice, împreună cu o importantă bibliotecă de profil, au fost înființate și întreținute în mai mult de 100 de ani. Toate acestea se constituie, printr-o fericită și unică combinație, în instrumentele de bază care susțin activitatea noastră pe toate planurile ei.

Colecțiile de plante vii au fost înființate și întreținute în mai mult de 100 de ani
Noua colecție de ferigi din Sectorul Sistematic