• Română
 • English
 • Deutsch
 • Magyar
 • Français

Activitatea de cercetare

Activitatea de cercetare a fost întotdeauna centrul preocupărilor Grădinii Botanice A. Borza. Astfel, încă de la începuturile sale, această instituție s-a remarcat ca unul dintre cei mai importanți poli naționali și regionali pentru studiile botanice, în toată complexitatea lor. Expertiza cumulată a permis grădinii botanice să devină pionierul acțiunilor de conservare a biodiversității în România, jucând în continuare un rol important în această direcție.

Monitorizarea temperaturilor din sol în zona alpină a Carpaților

De la nivelul ecosistemelor până, mai recent, la nivel genetic, grădina botanică a dezvoltat programe de cercetare axate pe studiul organismelor plantelor și fungilor, precum și asupra ecosistemelor în care acestea sunt integrate. Dacă la începuturile ei această activitate se baza îndeosebi pe misiuni de explorări floristice pe teren pentru a colecta plante și a descrie habitatele lor naturale în care trăiesc acestea, mai recent au fost lansate noi abordări, cum ar fi genetica populațiilor, filogenia moleculară, monitorizări climatice și programe de conservare ex situ prin metodele cele mai recente în domeniu.

Colecția ex situ de plante endemice prin culturi in vitro

Rezultatele acestor investigații sunt și au fost popularizate prin intermediul publicațiilor științifice, atât în propria revistă (Contribuții Botanice) cât și în cele mai prestigioase publicații internaționale. Să amintim în acest sens doar Flora României (R.P.R.-R.S.R.), monumentala lucrare în XIII volume editată de Academia Română între 1952-1976 care a avut cartierul general în cadrul Grădinii Botanice A. Borza a Universității Babeș-Bolyai, datorită herbarului și a expertizei botanice locale. În cadrul acestei lucrări este recenzată în mod exhaustiv totalitatea patrimoniului vegetal al României.

Prelucrarea eșantioanelor pentru analiza productivității pajiștilor alpine

În prezent, activitatea de cercetare la Grădina Botanică Al. Borza se desfășoară pe mai multe linii principale:

 • Studii floristice și de documentare a diversității plantelor – avem un program continuu și activ de lucru în teren, de explorare a unor teritorii mai puțin cunoscute (în special din România), pentru a colecta eșantioane de plante și noi date în sprijinul cercetărilor de taxonomie sau biogeografie. Activitățile noastre sunt centrate în special pe flora Carpaților și Transilvaniei.
 • Sistematică, filogenie și genetică moleculară – în ultimii ani, am încercat să dezvoltăm cât mai multe direcții de studii în care folosim tehnicile genetice și genomice pentru a studia diversitatea plantelor. Cercetările noastre recente aplică markeri moleculari pentru a studia o gamă largă de subiecte, cum ar fi diversitatea genetică a speciilor de plante, distribuția spațială a acestei diversități (filogeografie și ecologie moleculară), taxonomia plantelor și relațiile evolutive dintre acestea (filogenie).
 • Vegetație și ecologie – studiile întreprinse în această direcție privesc înțelegerea funcționării ecosistemelor naturale, precum și impactul provocat de om asupra acestora. Activitățile noastre au vizat cu predilecție ecosistemele herbacee de altitudine din munți, unde am implementat pentru prima data în România concepte legate de studiul ansamblurilor multitrofice (ca plante – microflora solului – mezofauna), DNA metabarcoding, teledetecție. De asemenea, am realizat studii de pionierat în Carpați privind monitorizarea pe termen lung a comunităților alpine și a climatului, în contextul schimbărilor macroclimatice globale, regionale și locale.
 • Managementul și conservarea diversității plantelor – aceasta presupune inventarierea și cartografierea diversității plantelor și propunerea unor măsuri adecvate de conservare. Grădina Botanică Al. Borza a dezvoltat ample programe de cercetare privind conservarea ex situ a unor specii endemice și/sau periclitate din flora spontană a României.
 • Conservarea și multiplicarea prin culturi in vitro este o măsură complementară conservării ex situ a plantelor vii în colecțiile grădinilor botanice. În prezent, colecția in vitro de plante endemice și periclitate a grădinii botanice este cea mai mare din țară de acest tip. Vitroplantele se aclimatizează ex vitro și apoi se cultivă în diferitele sectoare ale grădinii botanice. La unele specii s-a realizat – înainte de introducerea in vitro – analiza variabilității genetice in situ precum și a variabilității somaclonale.
 • Cercetarea noastră este integrată în activitățile Herbarului Universității Babeș-Bolyai, Laboratorului de ecologie sistemică și fitopatologie, Laboratorului de micropropagare și a Laboratorului de conservare a materialului vegetal și banca de semințe.

Aici pot fi consultate:

 1. Lista publicațiilor științifice
 2. Programele / proiectele de cercetare:
Participanții la excursia fitogeografică organizată de Grădina Botanică A. Borza (mai 2014)