• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Français

Herbarul Universității Babeș-Bolyai

În primul rând, ce este un herbar științific?

Herbarul este o colecție de plante conservate care sunt stocate, catalogate și aranjate sistematic pentru studiu științific. O astfel de colecție se realizează în timp, printr-un proces ce implică presarea și uscarea plantelor între foi de hârtie, astfel încât majoritatea caracteristicilor plantelor vii sunt vizibile pe plantele uscate. Informațiile asociate acestor specimene sunt trecute pe o etichetă, care, în cel mai simplu caz, ar trebui să ne informeze despre locul, data și persoana care a colectat planta.

Un herbar funcționează ca un vast catalog de plante, fiecare dintre exemplarele depozitate oferind informații unice – unde a fost găsit, variabilitatea morfologică a plantei, ce habitate preferă, fenologie (când înfloresc sau produc semințe) etc. Nu în ultimul rând, datorită noilor tehnici de analiză a moleculelor de ADN, herbarele se constituie în adevărate bănci de gene care documentează diversitatea lumii plantelor și la nivel molecular. ADN-ul, care rămâne intact pentru mulți ani, poate fi acum extras de la specimene din herbar, furnizând astfel informații privind relațiile și procesele evolutive ale plantelor.

Planșa de herbar după care s-a descris specia endemică Pietrosia levitomentosa, descoperită în anul 1961 pe Pietrosul Broștenilor

Despre Herbarul Universității Babeș-Bolyai (CL Herbarium)

Aflat în structura Grădinii Botanice A. Borza (CL Herbarium), cuprinde în colecțiile lui aproximativ 700.000 de specimene. Este o colecție științifică de prim rang, fiind cea mai mare de acest tip din România, clasându-se pe locul 48 (din 828 herbare active) în Europa și 73 (din 3324 herbare active) în lume (conform Index Herbariorum, 2019).

Păstrarea și sistematizarea colilor de herbar după criterii taxonomice

Moștenitorul unei tradiții botanice transilvane care datează din secolul al XVIII-lea, herbarul recenzează întreg patrimoniul vegetal al României și o bună parte din flora lumii. Pe lângă plante (briofite, ferigi, gimnosperme și angiosperme), herbarul are și o importantă colecție de alge, ciuperci și licheni. Cea mai importantă colecție a herbarului este cea de tipuri. Specimenul tip” (holotip) este individul ales de autorul care descrie o nouă specie și care devine referința fizică pentru noul taxon care va fi astfel cunoscut de întreaga comunitate științifică. Cl Herbarium recenzează circa 400 de tipuri identificate ca atare până în prezent.

Istoria acestui important herbar începe în 1873, când August Kanitz achiziționează de la Societatea Muzeului Ardelean un herbar format din 53.047 coli. Deși Herbarul a fost fondat doar în a doua jumătate a secolului XIX, multe din colecțiile donate sau achiziționate conțineau materiale cu mult anterioare acestei date. Un exemplu important în acest sens este reprezentat de Herbarul J.C.G. Baumgarten, atașat herbarului clujean în 1900, dar care cuprinde plante recoltate din Transilvania sau alte părți ale Europei încă din sec. al XVIII-lea.

Munca intensă a sute de botaniști marcanți a dus la creșterea continuă a acestei colecții. Herbarul este încă unul foarte activ, câteva mii de exemplare fiind adăugate în fiecare an colecției. Un efort constant se depune în continuare pe explorări ale unor teritorii ale României unde flora este mai puțin cunoscută și unde, spre surprinderea noastră, sunt încă descoperite specii noi de plante. De asemenea, schimburile active pe care le întreținem cu alte herbare din lume îmbogățesc herbarul cu specimene ale speciilor care nu cresc în mod natural în România. Colecția este utilizată în mod activ pentru a sprijini cercetarea în cadrul Universității Babeș-Bolyai, dar și a sutelor de cercetători din întreaga lume care îi calcă pragul.

Date de contact și orar:

Curator: Prof. dr. Mihai Pușcaș
Telefon: [40] 264 592 152
Email: mihai.puscas@ubbcluj.ro
Orar: Luni-vineri: 8:00-15:00.