• Română
  • English
  • Deutsch
  • Magyar
  • Français

Învățământ universitar

Fiind o subunitate a Universității Babeș-Bolyai, Grădina Botanică A. Borza oferă tot suportul logistic și științific privitor la oferta educațională a universității legată de botanică sistematică, fitogeografie, vegetație, diversitatea plantelor, fungilor sau algelor. Aceste activități se desfășoară în institutul nostru botanic sau în celelalte departamente ale grădinii botanice. Pentru valoarea lui științifică deosebită, pentru rolul constant pe care l-a jucat în procesul de învățământ și deschiderea permanentă avută spre cadrele didactice, de cercetare și studenții din toate ciclurile de învățământ, herbarul din cadrul grădinii botanice a fost inclus în Infrastructura Strategică de Cercetare a Universității Babeș-Bolyai.

Colecțiile vii oferă suport studenților care studiază botanica sistematică

Studenții de la Facultatea de Biologie și Geologie, atât de la nivelul licență cât și master, pot desfășura toate activitățile ce țin de instrucția practică obligatorie (în domeniul botanic) sub directa îndrumare a specialiștilor din Colectivul de Cercetare și Didactic Auxiliar al grădinii botanice. Anual, o serie de lucrări de licență sau dizertație ale studenților sunt conduse tot de către acești specialiști. O legătură aparte există între Grădina Botanică Al. Borza și Școala Doctorală de Biologie Integrativă a Universității Babeș-Bolyai.

Participanții la excursia Simpozionului de Biogeografie de la Cluj-Napoca (2017)

Cercetători din grădina botanică sunt membrii ai acestei școli doctorale, iar majoritatea studenților doctoranzi din domeniul botanicii (sensu lato) își desfășoară activitatea în spațiile instituției noastre.

De asemenea, Grădina Botanică A. Borza organizează cu regularitate:

  • Conferințe în domeniul botanicii cu deschidere internațională în cadrul cărora promovează și facilitează participarea studenților sau a tinerilor cercetători (postdoc);
  • Școli de vară în colaborare cu prestigioase institute de cercetare și universități din afara României la care participă cursanți din întreaga lume (în domeniul conservării biodiversității, tehnici noi moleculare de explorare a biodiversității etc).